2015

18. 3. 2015, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1

Beehoven – Rejcha – Ries
čili hudba 100 let před vynálezem blues
Jindra Černá – flauto traverso, Jan Siřínek – housle,
Kateřina Trnavská – viola, Helena Matyášová – violoncello
Věra Bartáková a hvězdárna Mikulášovice – astronomie, jaro, zatmění


22. 4. 2015, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1

Flétna + Fagot
Za dobrodružstvím do divokých končin baroka a klasicismu s puškou henryovkou, medvědobijcem
a dvěma tlapami, co zkrotí 101 píšťal
Jindra Černá – flauto traverso, Petr Budín – barokní fagot,
Jiřina Dvořáková-Marešová – varhanní positiv


19. 5. 2015, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1

Akiko Wada – seminář o hře na tradiční japonský nástroj koto
Hudba dokáže neuvěřitelné věci
Společný koncert japonské a evropské hudby,
aneb hudební rouhači v akci
Akiko Wada – koto
Jindra Černá – flauto traverso alias baruhači


21. 5. 2015, 17.30 hodin
Dětský klub Kodymka
Na Fišerce 19, Praha 6

Hudba, na kterou by za časů mládí usedlosti Kodymky valili oči
Společný koncert japonské a evropské hudby
Akiko Wada – koto
Jindra Černá – flauto traverso alias baruhači


23. 8. 2015, 17.00 hodin
Rezidence Rytířského řádu Křižovníků
s červenou hvězdou
Dobřichovice

Festival Musica viva 2014
Flétna a Fagot
Za dobrodružstvím do divokých končin baroka aklasicismu
s puškou henryovkou, medvědobijcem a dvěma tlapami,
co zkrotí 183 píšťal

Jindra Černá – flauto traverso, Petr Budín – barokní fagot,
Jiřina Dvořáková-Marešová – varhanní positiv


6. 9. 2015
zámek Průhonice

Festival A-fest
Akademický multižánrový hudební festival
jako součást oslav 125. výročí založení České akademie Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
Isabella Shaw – mezzosoprán, Jindra Černá – flauto traverso
Blanka Hemelíková – housle, Jakub Michl – viola da gamba
Jiřina Dvořáková-Marešová – varhanní positiv


19. 9. 2015, 18.00 hodin
Kostel sv. Mikuláše, Malá Strana, Praha

Johann Sebastian Bach
Kantáta „Ich bin vergnügt mit meinem Glücke“, BWV 84
Braniborský koncert č. 5, BWV 1050
Kantáta „Ich habe genug“, BWV 82
Irena Troupová – soprán, Jindra Černá – flauto traverso
Vít Nermut, Viktor Mazáček – housle, Karolína Černá – viola
Ondřej Michal – violoncello, Lukáš Vendl – cembalo


7. 10. 2015, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1

Vivat Telemann
Isabella Shaw – mezzosoprán
Jindra Černá – flauto traverso, Jakub Michl – viola da gamba
Jiřina Dvořáková-Marešová – varhanní positiv


7. 10. 2015, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1

Cestou k romantismu
Komorní tria, kvartety a kvintety Franze Danziho a Ferdinanda Riese
Jindra Černá – flauto traverso, Jan Siřínek – housle
Kateřina Trnavská – viola, Karolína Černá – viola
Helena Matyášová – violoncello


15. 12. 2015, 18.00 hodin
Dětský klub Kodymka
Na Fišerce 19, Praha 6

Flétna a koto
Tradiční, soudobá i netradiční česká a japonská hudba
Akiko Wada – koto, Jindra Černá – flauto travers


20. 12. 2015, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1

Jan Jakub
Ryba na Vánoce
Koncert slavnostnější k poctě Jakuba Jana Ryby,
dvojvýročního jubilanta v roce 2015
Zazněla jeho muzika komorní, a to nejen vánoční,
též hudba Haydnova a Mozartova,
kterou Jakub Jan slýchával v Praze,
jakož i čtení z jeho učebnice umění hudebního
Helena Pellarová – soprán, Jindra Černá – flauto traverso
Jan Siřínek – housle, Magdaléna Malá – viola
Helena Matyášová – violoncello, Lukáš Vendl– cembalo