2019

20.3.2019 v 19.30 v galerii Art Space

„K poctě Saturnově, ke slávě Venušině“
nadílka nejmilejší muziky od J. S. Bacha, G. F. Händela, A. Vivaldiho a L. Vendla Irena Troupová — soprán, Jindra Černá — flauto traverso, Jan Siřínek — housle, Lukáš Vendl — cembalo


24.4.2019 v 19.30 v galerii Art Space

„Slzy i naděje“
jarní koncert s duchovními i světskými zpěvy od T.Arneho, B.Strozzi, G.F.Händela, G.Ph.Telemanna a J.S.Bacha Helena Pellarová – soprán, Jindra Černá – flauto traverso, Lukáš Vendl – cembalo


23.5. v 19.30 hodin, galerie Art Space
„Harmonie Kjóta a Prahy“

Jindra Černá (Praha) – flauto traverso alias baruhači

Akiko Wada (Kjóto) – koto

Hudba dokáže neuvěřitelné věci. Harfa koto je tradičním japonským nástrojem, pro který ale
současní japonští i světoví skladatelé komponují nové skladby. A flauto traverso, evropský nástroj
z doby baroka, dokáže velmi dobře souznít s japonskou harfou. Umí nahradit tradiční japonské
flétny šakuhači a nabízí přesah do dalších hudebních barev a světů.

Na koncertě proto může zaznívat jak tradiční i moderní japonská hudba, tak hudba evropského
baroka i půvabné úpravy lidové hudby české.


6.6.2019 v 19.30 v galerii Art Space
„Flétnování pro letní uvítání“

tentokrát s Josephem Haydnem

Jindra Černá, Martina Bernášková – flauti traversi, Mélusine de Pas – viola da gamba

Na koncertě zazní tria Josepha Haydna, od jehož smrti letos uplyne 210 let, doplněná hudbou
Antonína Rejchy a Josepha Richtera v interpretaci na dobové nástroje.


24.6.2019 v 16.00 hodin na zámku Kozel

Lahodná hudba pro japonské milovníky hudby Jindra Černá – flauto traverso, Mélusine de Pas – viola da gamba


7.9. 2019 v 18 hodin chrám sv. Mikuláše na Malé Straně

Ave Maria
Helena Pellarová – soprán, Jan Siřínek – housle, Jindra Černá – flétna, Lukáš Vendl – cembalo program koncertu:
Paolo LA VILLA – Ave Maria pro soprán, flétnu a cembalo Georg Friedrich HÄNDEL – Triová sonáta h moll pro flétnu, housle a continuo, HWV 386b Georg Friedrich HÄNDEL – The soft complaining flute, árie z Ódy na sv. Cecílii, HWV 76 Johann Sebastian BACH – Triová sonáta G dur pro flétnu, housle a continuo, BWV 1038 Georg Philipp TELEMann – Deines neuen Bundes Gnade, kantáta ze sbírky „Harmonischer Gottesdienst“, TWV 1:212


16.10.2019 v 19.30 hodin
galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1

Kontrabas a hudební lahůdky známých i méně známých Čechů
Čtení z knihy Kontrabas od Patricka Süskinda
Účinkují: Irena Troupová – soprán, čtení, Jindra Černá – traverso, Jan Siřínek – housle, Jan Novotný – kontrabas


20.11.2019 v 19.30 hodin
galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1

Joseph Haydn a jeho čeští současníci
Joseph Wenceslaus Spourni
Joseph Fiala
Účinkují: Jindra Černá – traverso, Vít Nermut – housle, Mélusine de Pas – viola da gamba


18.12.2019 v 19.30 hodin
galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1

Koncert ku poctě slunovratu, tentokrát s Georgem Philippem Telemannem
Účinkují: Jindra Černá – traverso, Magdaléna Malá – housle, Mélusine de
Pas – viola da gamba, Lukáš Vendl – varhanní positiv