Úvodní stránka

Varujme se jen té promrzelosti, která se tak snadně zmocní člověka, když několikráte bez prospěchu by se namáhal, promrzelosti, která tak lehce vším praští a mrzuté nečinnosti si hoví, promrzelosti, kterou právě nejvíce chtí vzbuditi všichni nenávidící pravou svobodu… Nečiňme jim po vůli, nedejme se promrzeti. Jest tisícero cest, na kterých můžeme působiti a přispívati ke konečnému vítězství našich zásad… Karel Havlíček Borovský

Ať nalistujeme kterýkoli text z pera Karla Havlíčka Borovského, ačkoli je to už 200 let, co se narodil a co mu osud dopřál žít tak nestydatě krátkou dobu, nebudete stačit žasnout nad pronikavostí, jiskrností, nápaditostí, tvořivostí a moudrostí jeho myšlenek. Chceme se poučit o tom, co je svoboda a demokracie? Tématu dnes nanejvýš aktuálním? Začněme u Havlíčka. (Ivan Štern)