2014

12. 3. 2014, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1

Hudba, láska, intriky
M. Pignolet de Monteclair, M. Marais, J. Morel
Isabella Shaw – mezzosoprán, Jindra Černá – flauto traverso,
Katalin Ertsey – theorba, Jakub Michl – viola da gamba


6. 5. 2014, 18.00 hodin
Výstavní síň AV ČR, Národní tř. 1, Praha 1

Vernisáž výstavy
Julius von Sachs
a počátkové rostlinné fysiologie
V. Jírovec, J. V. Spourni, W. A. Mozart
Jindra Černá – flauto traverso,
Vít Nermut – housle, Ondřej Michal – violoncello


18. 5. 2014, 19.30 hodin
HaDivadlo, Alfa pasáž, Poštovská 8d; Brno
Malé divadlo kjógenu

Koto – koncert na tradiční japonský nástroj
Akiko Wada – koto, Jindra Černá – flauto traverso


20. 5. 2014, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1

101+2
Hudba pro 101 varhanních píšťal a jednu flétnu.
Též zákon č. 89/2012 Sb. a jiné
G. F. Händel, J. S. Bach, F. Benda, J. Mysliveček
Jindra Černá – flauto traverso,
Jiřina Dvořáková-Marešová – varhanní positiv
Petr Macháček – čtení


23. 5. 2014, 20 hodin
kostel sv. Martina, Třebotov

Program pro Noc kostelů
G. F. Händel, J. S. Bach, G. Ph. Telemann a další
Jindra Černá – flauto traverso, Lenka Malá – housle
Pavel Drbal – viola da gamba


29. 5. 2014, 17.30 hodin
Dětský klub Kodymka
Na Fišerce 19, Praha 6

Dětský klub Kodymka
Hudba z báječných časů,
kdy byla usedlost Kodymka ještě mladá
W. A. Mozart, F. Kramář
Jindra Černá – flauto traverso, Jan Siřínek – housle
Kateřina Trnavská – viola, Karolína Černá – viola
Jakub Michl – violoncello, Flyp – uvítání hostí


10. 6. 2014, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1

Vídeňský pozdrav Roku české hudby
V. Jírovec, W. A. Mozart, F. Kramář
Jindra Černá – flauto traverso, Jan Siřínek – housle
Kateřina Trnavská – viola, Karolína Černá – viola
Helena Matyášová – violoncello


25. 7. 2014, 19 hodin
Zámecké nádvoří v Nových Hradech, jižní Čechy

Barokní koncert v Nových Hradech
Příběh i Ryšavého Hanrahana – malá ukázka zbardské „opery“ Jakuba Zahradníka na motivy W. B. Yeatse;
v druhé polovně koncertu A. Vivaldi, G. F. Händel, G. B. Bassasni, J. W. Spourni a další
Helena Pellarová – soprán, Jindra Černá – flauto traverso, Vít Nermut – housle, Miroslav Kůzl – cink,
Petr Budín – barokní fagot a dulcián, Katalin Ertsay – theorba


17. 8. 2014, 17.00 hodin
Rezidence Rytířského řádu Křižovníků
s červenou hvězdou
Dobřichovice

Festival Musica viva 2014
„101 + 2“
Hudba pro sto jedna varhanních píšťal a jednu flétnu. Též zákon č. 89/2012 Sb. a jiné.
G. F. Händel, J. S. Bach, F. Benda; J. Mysliveček
Jindra Černá – flauto traverso
Jiřina Dvořáková-Marešová – varhanní positiv
Petr Macháček– čtení


2. 10. 2014, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1

Dámský salon
Komorní kantáty a sonáty doby barokní
G. F. Händel, J. S. Bach, F. Benda. G. Ph. Telemann, J. Ch. Pepusch
Irena Troupová – soprán
Jindra Černá – flauto traverso
Jiřina Dvořáková-Marešová – varhanní positiv


11. 10. 2014, 18.00 hodin
Kostel sv. Mikuláše, Malá Strana, Praha

Ave Maria
J. S. Bach, G. F. Händel, G. Ph. Telemann, Paolo la Villa
Helena Pellarová – soprán, Jindra Černá – flauto traverso,Lukáš Vendl – varhany, cembalo


15. 11. 2014, cca 20.15 hodin
Divadlo Kámen, Nekvasilova 2, Praha 8

Divadlo Kámen
Představení k Noci divadel
Asi ani zahrada
(příběh a koncert o zahradních kráterech
a létajících předmětech těžších než vzduch)
a jemně strukturované improvizace na téma Rok české hudby
Jindra Černá – flauto traverso
Jiřina Dvořáková-Marešová – varhanní positiv
Jakub Michl – viola da gamba


16. 11. 2014, 19.00 hodin
Divadlo Na Prádle, Besední 3,Praha 1

Malé divadlo kjógenu
Koto – koncert na tradiční japonský nástroj
Akiko Wada – koto, Jindra Černá – flauto traverso


22. 11. 2014, 19.30 hodin
HaDivadlo, Alfa pasáž, Poštovská 8d; Brno

Malé divadlo kjógenu
Koto – koncert na tradiční japonský nástroj
Akiko Wada – koto, Jindra Černá – flauto traverso


3. 12. 2014, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1

Vídeňský pozdrav Roku české hudby
V. Jírovec, W. A. Mozart, F. Kramář
Jindra Černá – flauto traverso, Jan Siřínek – housle
Kateřina Trnavská – viola, Karolína Černá – viola
Helena Matyášová – violoncello


12. 12. 2014, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1

Adventní koncert „Mrzne, až praští“
Na počest astronomické zimy zněla hudba pánů
J. S. Bacha, G. F. Händela, A. Vivaldiho a P. la Villy
Helena Pellarová – soprán, Jindra Černá – flauto traverso,Lukáš Vendl – cembalo,
Věra Bartáková – hvězdy, planety, slunovrat