2012

1. 2. 2012, 19.00 hodin
Horní skleník Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2

Na Hromnice
o hodinu dobré hudby více
M. Marais, M. de la Barre, J. Morel,
L. Ruiz, P. Meli, G. Frescobaldi
Jindra Černá – flauto traverso
Lenka Mitášová – barokní harfa
Eva Tornová – cembalo
Pavel Drbal – viola da gamba


28. 3. 2012, 19.00 hodin
Skleník Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2

Koncert k uvítání jara
W. A. Mozart, J. J. Ryba
V. Jírovec, F. Danzi
Jindra Černá – flauto traverso
Jan Siřínek – housle
Kateřina Trnavská – viola
Helena Matyášová – violoncello


15. 4. 2012, 15.00 hodin
Refugium Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2

Koncert staré hudby v plenéru
A. Vivaldi, H. Purcell,
J. H. Schmelzer, G. B. Bassani,
B. Marini, D. Castello
Temperament 430 uvádí mladé hudební soubory, tentokrátModus strepitus (housle, viola, violoncello, cembalo)


22. 4. 2012, 15.00 hodin
Refugium Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2

Koncert staré hudby v plenéru
A. Vivaldi, G. Ph. Telemann
D. Castello, F. X. Tůma
Temperament 430 uvádí mladé hudební soubory, tentokrátModus strepitus (housle, viola, violoncello, cembalo)


13. 5. 2012, 15.00 hodin
Botanická zahrada, pod jinanem dvoulaločným.
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2

Koncert staré hudby v plenéru
A. Vivaldi, J. H. Schmelzer
H. I. Biber, F. X. Tůma
Temperament 430 uvádí mladé hudební soubory, tentokrátModus strepitus (housle, viola, violoncello, cembalo)


26. 5. 2012, 18.00 hodin
Kostel sv. Mikuláše, Malá Strana, Praha

Cestou ke klasicismu
G. Ph. Telemann, W. J. Spourni,
B. M. Černohorský,
J. S. Bach, W. A. Mozart
Helena Pellarová – soprán
Jindra Černá – flauto traverso
Vít Nermut – housle
Ondřej Michal – violoncello
Lukáš Vendl – cembalo


1. 6. 2012, 21.00 hodin
kostel Narození Panny Marie, Mrtník

Cestou ke klasicismu – program na Nocikostelů
J. S. Bach, J. Mysliveček
W. J. Spourni, W. A. Mozart
Jindra Černá – flauto traverso
Vít Nermut – housle
Ondřej Michal – violoncello


6. 6. 2012, 19.00 hodin
Skleník Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2

Koncert k uvítání léta
J. Haydn, G. Ph. Telemann
J. Morel, G. Keller, J. J. Quantz
Jindra Černá – flauto traverso
Martina Bernášková – flauto traverso
Ondřej Michal – violoncello


9. 6. 2012, 20.00; 21.00; 22.00 hodin
Skleník Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2

Muzejní noc v Botanické zahradě
W. A. Mozart, J. J. Ryba,
J. Haydn, J. Spreger
Jindra Černá – flauto traverso
Jan Siřínek – housle
Kateřina Trnavská – viola
Jakub Michl – violoncello


10. 6. 2012, 15.00 hodin
Refugium Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2

Koncert staré hudby v plenéru
W. A. Mozart, J. Haydn,
J. Spreger, J. J. Ryba
Jindra Černá – flauto traverso
Jan Siřínek – housle
Kateřina Trnavská – viola
Jakub Michl – violoncello


9. 9. 2012, 15.00 hodin
Refugium Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2

Koncert staré hudby v plenéru
W. A. Mozart, J. J. Ryba, J. Haydn
Jindra Černá – flauto traverso
Jan Siřínek – housle
Kateřina Trnavská – viola
Helena Matyášová – violoncello


12. 9. 2012, 19.00 hodin
Skleník Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2

Koncert téměř podzimní
J. J. Ryba, W. A. Mozart, A. Rejcha
Jindra Černá – flauto traverso
Jan Siřínek – housle
Kateřina Trnavská – viola
Helena Matyášová – violoncello


23. 9. 2012, 15.00 hodin
Refugium Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2
Koncert staré hudby v plenéru
A. Corelli, J. H. Schmelzer
W. Williams, J. J. Walther
Temperament 430 uvádí mladé hudební soubory, tentokrátModus strepitus (housle, viola, violoncello, cembalo)


14. 11. 2012, 19.00 hodin
Skleník Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2

Koncert pro spadané listí
J. Haydn , W. A. Mozart,
L. van Beethoven
Jindra Černá – flauto traverso
Jan Siřínek – housle
Kateřina Trnavská – viola
Jakub Michl – violoncello


14. 12. 2012, 20.00 hodin
pension U barona Prášila, Ořech

Adventní koncert
českých barokních pastorel
J. J. Ryba, G. Ph. Telemann, M. Blavet, A. Vivaldi
Irena Troupová – soprán
Jindra Černá – flauto traverso
Jan Siřínek – housle
Lukáš Vendl – cembalo