Starší

5.6. 2008, 19.30 hodin
Cafe illusion
Budečská 33, Praha 2

Dámský salon
Nahlédnutí do světa
barokních skladatelek
MMe. de La Guerre,
B. Strozzi, A. Bon
Irena Troupová – soprán
Jindra Černá – flauto traverso
Lukáš Vendl – cembalo


13.5. 2009, 19.30 hodin
Koncertní síň Atrium
Čajkovského 12, Praha 3

Cestou k romantismu
J. Haydn, V. Jírovec,
F. I. Danzi, A. Rejcha
Jindra Černá – flauto traverso
Vít Nermut – housle
Ondřej Michal – violoncello


28.5. 2009, 19.00 hodin
Cafe illusion
Budečská 33, Praha 2

Femmes flautalles
M. P. de Montéclair, A. Dornel,
J. J. Quantz, L. Dusík,
F. X. Richter, W. A. Mozart
Jindra Černá – flauto traverso
Martina Bernášková – flauto traverso
Lucie Valtrová – flauto traverso


12.9. 2009
Spálené Poříčí, zámek

Haydnovy hudební slavnosti
Cestou k romantismu
J. Haydn, V. Jírovec,
F. I. Danzi, A. Rejcha
Jindra Černá – flauto traverso
Jiří Sycha – housle
Ondřej Michal – violoncello


24.3. 2010, 18.00 hodin
Skleník Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2

Koncert k uvítání jara
J. Mysliveček, J. Fiala, V. Jírovec,
W. A. Mozart, T. Albinoni, J. Haydn
Jindra Černá – flauto traverso
Vít Nermut – housle
Ondřej Michal – violoncello


25.4. 2010, 14.00 hodin
Refugium Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2

Koncert staré hudby v plenéru
Hudební Josefové doby josefínské
Josef Mysliveček a Joseph Haydn
Jindra Černá – flauto traverso
Jan Siřínek – housle
Jan Novotný – kontrabas


29.5. 2010, 18.00 hodin
kostel Nejsvětější Trojice
Trhové Sviny

Slavnostní koncert
k 300. výročí založení kostela
G. Ph. Telemann, G. P. Händel,
J. S. Bach, B. M. Černohorský
Helena Pellarová – soprán
Jindra Černá – flauto traverso
Vít Nermut – housle
Ondřej Michal – violoncello
Lukáš Vendl – cembalo


23.5. 2010, 15.00 hodin
Refugium Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2

Koncert staré hudby v plenéru
Hudba doby josefínské
J. Mysliveček, J. Zach, J. Haydn, A. R. de Hita
Jindra Černá – flauto traverso
Jan Siřínek – housle
Jan Novotný – kontrabas


13.6. 2010, 19.00 hodin
Kostel sv. Víta, Dobřany

Komorní hudba vrcholného baroka
G. F. Händel, T. Albinoni,
J. S. Bach, D. Gabrielli
Jindra Černá – flauto traverso
Vít Nermut – housle
Obdřej Michal – violoncello
Lukáš Vendl – cembalo


20.6. 2010, 15.00 hodin
Refugium Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2

Koncert staré hudby v plenéru
Femmes flautalles
J. J. Quantz, F. J. Dusík, A. Dornel
M. P. de Montéclair, W. A. Mozart
Jindra Černá – flauto traverso
Martina Bernášková – flauto traverso
Jana Táborská – flauto traverso
hosté – zobcové flétny


23.6. 2010, 20.00 hodin
Skleník Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2

Koncert k uvítání léta
J. Haydn, J. Danzi, A. Rejcha
Jindra Černá – flauto traverso
Vít Nermut – housle
Ondřej Michal – violoncello


10.7. 2010, 20.00 hodin
Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov

19. Festival staré hudby Český Krumlov
Cestou k romantismu
J. Haydn, F. I. Danzi, J. Jírovec, A. Rejcha
Jindra Černá – flauto traverso
Vít Nermut – housle
Ondřej Michal – violoncello


23.7. 2010, 20.00 hodin
Augustinův sál, Zámek Borovany

Cestou k romantismu
J. Haydn, F. I. Danzi, J. Jírovec, A. Rejcha
Jindra Černá – flauto traverso
Vít Nermut – housle
Ondřej Michal – violoncello


10.10. 2010, 15.00 hodin
Refugium Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2

Koncert staré hudby v plenéru
Hudba doby josefínské
J. Mysliveček, J. Zach, J. Haydn
Jindra Černá – flauto traverso
Jan Siřínek – housle
Jan Novotný – kontrabas


24.11. 2010, 18.00 hodin
Skleník Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2

Koncert pro spadané listí
J. Haydn, V. Jírovec, J. Sperger,
G. Ph. Telemann, W. A. Mozart
Jindra Černá – flauto traverso
Vít Nermut – housle
Ondřej Michal – violoncello


5.12. 2010, 17.00 hodin
Kostel sv. Mikuláše, Dobřany

Komorní hudba vrcholného baroka
J. S. Bach, A. Vivaldi, G. Ph. Telemann,
M. Blavet, J. J. Vilsmayr, D. Gabrielli
Jindra Černá – flauto traverso
Vít Nermut – housle
Ondřej Michal – violoncello
Lukáš Vendl – cembalo


2.2. 2011, 19.00 hodin
Horní skleník Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2

Na Hromnice
o hodinu dobré hudby více
J. S. Bach, A. Vivaldi,
G. Ph. Telemann, M. Blavet, J. J. Vilsmayr
Jindra Černá – flauto traverso
Vít Nermut – housle
Ondřej Michal – violoncello
Lukáš Vendl – cembalo


23.3. 2011, 19.00 hodin
Skleník Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2

Koncert k uvítání jara
W. A. Mozart, J. Haydn,
V. Jírovec, J. Mysliveček
Jindra Černá – flauto traverso
Vít Nermut – housle
Ondřej Michal – violoncello


17.4. 2011, 15.00 hodin
Refugium Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2

Koncert staré hudby v plenéru
Hudební Josefové doby josefínské
Josef Mysliveček, Joseph Haydn
Jindra Černá – flauto traverso
Jan Siřínek – housle
Jan Novotný – kontrabas


15.5. 2011, 15.00 hodin
Refugium Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2

Koncert staré hudby v plenéru
Barokní máj – pro uši ráj
G. Ph. Telemann, G. F. Händel,
A. R. de Hita, C. F. Abel
Jindra Černá – flauto traverso
Jan Siřínek – housle
Pavel Drbal – viola da gamba


12.6. 2011, 15.00 hodin
Refugium Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2

Koncert staré hudby v plenéru
M. P. de Montéclair, G. Ph. Telemann,
J. J. Quantz, J. Haydn, J. Fiala, J. Williams
Jindra Černá – flauto traverso
Martina Bernášková – flauto traverso
Ondřej Michal – violoncello


22.6. 2011, 19.00 hodin
Skleník Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2

Svatojánský koncert
J. Mysliveček, J. Fiala,
W. J. Spourni, A. Rejcha
Jindra Černá – flauto traverso
Vít Nermut – housle
Ondřej Michal – violoncello


18.9. 2011, 15.00 hodin
Refugium Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2

Koncert staré hudby v plenéru
J. S. Bach, G. Ph. Telemann,
G. F. Händel, A. R. de Hita, C. F. Abel
Jindra Černá – flauto traverso
Jan Siřínek – housle
Pavel Drbal – viola da gamba


19.10. 2011, 19.00 hodin
Skleník Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2

Podzimní koncert
J. Mysliveček, J. Fiala,
W. J. Spourni, A. Rejcha
Jindra Černá – flauto traverso
Vít Nermut – housle
Ondřej Michal – violoncello


13.12. 2011, 18.00 hodin
Kostel sv. Karla Boromejského
Nemocnice pod Petřínem, Praha

Adventní koncert barokní hudby
G. F. Händel, B. M. Černohorský,
J. S. Bach, G. Ph. Telemann
Irena Troupová – soprán
Jindra Černá – flauto traverso
Vít Nermut – housle
Ondřej Michal – violoncello
Eva Tornová – cembalo