Temperament430

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Nejbližší koncerty

1. 11. 2017, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
"Hudební obětina"
Hudební obětina i další komorní skladby od Johanna Sebastiana Bacha
Irena Troupová - soprán, Jindra Černá - flauto traverso, Jan Siřínek - housle, Lukáš Vendl - cembalo23. 11. 2017, 19.30 hodin
Divadlo Kámen, Nekvasilova 2, Praha 8
Asi ani zahrada
(příběh a koncert o zahradních kráterech
a létajících předmětech těžších než vzduch)
J. S. Bach – Hudební obětina
Jindra Černá - flauto traverso, Jan Siřínek - housle, Lukáš Vendl – cembalo29. 11. 2017, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
"Pozdrav z Vídně" - Joseph Martin Kraus a František Kramář
zazní unikátní flétnové kvintety těchto skladatelů v interpretaci na
dobové nástroje
Jindra Černá - traverso, Lucie Hůlová -housle,Jan  Siřínek - housle, Jana Vavřínková - viola, Karolína Černá - viola, Helena Matyášová - violoncello


20. 12. 2017, 19.30 hodin
Galerie Art Space, Řetězová 7, Praha 1
"Vivat Telemann"
koncert ke vzpomenutí 250 let od úmrtí tohoto velkého skladatele
Helena Pellarová - soprán, Jindra Černá flauto traverso, Jan Siřínek - housle, Helena Matyášová - violoncello, Lukáš Vendl - cembalo

——————————————————————————————

Temperament430

Soubor Temperament430 se specializuje na interpretaci komorní hudby vrcholného baroka a klasicismu na základě studia dobových pramenů a s použitím originálních nástrojů či jejich kopií. Název souboru – a zejména číslovka v něm použitá – vystihuje převládajici ladění konce 18. století, kdy se komorní a intonovalo 430 Hz.

The Temperament 430 ensemble specialises in interpreting chamber music of the high Baroque and Classicism period based on documents of the period and using original instruments or copies. The name of the ensemble reflects the prevailing tuning of the end of the 18th century when chamber-music a was pitched at 430 Hz.


———————————————————————————————–
Jindra Černá – zakladatelka a vedoucí souboru Temperament
430

Mgr.
 Jindra Černá (1968) se specializuje na interpretaci hudby baroka a klasicismu na dobové příčné flétny. Vystudovala chemickou fyziku na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Současně získávala hudební vzdělání především studiem a absolvováním kursů u vynikajících světových interpretů a pedagogů (B. Kuijken, W. Hazelzet, P. Holtslag, L. Besnosiuk, K. Hünteler, N. Hadden, A. Solomon) a také studiem na Akademii staré hudby v Brně a mimořádným studiem na katedře hudební vědy Univerzity Karlovy. Absolvovala též kursy muzikoterapie.
Koncertuje v
 Čechách i v zahraničí. Spolupracuje s různými hudebními soubory a v současnosti vystupuje převážně se svým komorním souborem Temperament 430. V roce 1993 postoupila do semifinále mezinárodní soutěže „Early Music Network“ v Londýně. V letech 1997–2002 byla členkou francouzského Jeune Orchestre Atlantique pod vedením Philippa Herrewegha, kde se věnovala špičkové interpretaci klasicistní a raně romantické hudby.
Od
 roku 1992 působí jako soukromý učitel hudby a vyučuje flétnové hře jednotlivce i dětské flétnové kroužky v rámci různých organizací (ZUŠ či dětské kluby a domy) a také pořádá letní Hudební tábory, kde se s  dětmi baví muzicírováním všeho druhu.
S
 nakladatelstvím Bärenreiter spolupracovala na přípravě vydání flétnových škol „První doteky“ a „Probouzení k dokonalosti“ profesora Františka Malotína. Součástí školy je její ucelená studie o zdobení hudby starších stylových období. Společně s manželem vydala v roce 2000 „Důkladnou školu na housle“ od Leopolda Mozarta v překladu Vratislava Bělského. Pro různé instituce (knihovny, kluby přátel hudby, MFF UK) přednáší o vývoji fléten i flétnové hry.


———————————————————————————————–

Hlídání novinek na této stránce Vám usnadní Woko

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky